Udgravninger og undersøgelser

Trelleborg nær Slagelse på Vestsjælland var den første ringborg, som blev udgravet. Dette foregik mellem 1934 og 1942. Navnet Trelleborg blev ret hurtigt et begreb, der også blev overført til de senere fundne ringborge. Udtrykket er dog misvisende, og i dag anvender man ordet ringborge.

Aggersborg havde længe været kendt, men først i 1945-1952 blev der udført udgravninger. Efter afslutningen af disse store undersøgelser er der på Aggersborg fra 1990 foretaget mindre, målrettede udgravninger og undersøgelser.
Der blev foretaget egentlige opklarende udgravninger i 1990, og siden i 2007-2010 søgegrøft-undersøgelser og systematiske metaldetektorafsøgninger i regi af "Kongens Borgeprojektet".

Nye undersøgelser blev sat i værk i 2012-2014. Der blev gravet søgegrøfter omkring Aggersborg og udført en geofysisk opmåling indenfor voldene. Med en jordradar er det ofte muligt at aflæse forandringer i jorden under muldlaget, og det kan f.eks. være murforløb og omlejringer af jord, altså stolpehuller fra huse, gruber og grave. Søgegrøfterne var frem for alt et forsøg på at finde Aggersborgs manglende gravplads. Resultaterne blev publiceret i Aggersborgbogen, som blev udgivet i 2014.
Herefter fulgte søgegrøft-undersøgelser i 2016, hvor den ældre bebyggelse blev afgrænset mod øst, og hvor det blev afgjort, at der ikke kunne have været en havn ved Aggersborgknudens østside, og endelig, at der blev konstateret en stenet strandvold dannet længe før vikingetiden. Den lå nedenfor bebyggelsen og hen foran den nuværende Aggersborggård. Strandkanten må have ligget lige uden for strandvolden.