Fund

Allerede i 1990'erne blev der gjort fund med metaldetektor på markerne omkring Aggersborg. Der er mange fine fund, som er med til at karakterisere Aggersborgknuden som en af de rigeste på detektorfund fra perioden ca. 500-1200. Fundene afspejler, at Aggersborgknuden i hele den lange periode var en overordentlig vigtig korridor for landtransporten nord-syd.

Genstandsfundene fra udgravningerne på Aggersborg udgør et af de største fund fra vikingetiden i Danmark. Det består hovedsageligt af keramik, sten og metal, men også ben og tak. Fundene giver et indblik i livet på Aggersborg, først og fremmest i den bebyggelse, der lå her før den sene vikingetids ringborg blev bygget.

Vesthimmerlands Museum har siden 2009 samarbejdet med Thy-Mors Detektorforening om at få kortlagt en lang række fund fra området. Det har vist sig, at der ikke kun er fund fra vikingeborgen, men fra hele Aggersborg området. Dateringen af fundene overrasker, for man ville forvente, at det ville være fra ringborgen, at der kom flest fund. Men det er ikke tilfældet. Ringborgen blev anlagt i 970'erne ovenpå den til lejligheden nedlagte bebyggelse, og borgen havde ikke nogen lang brugstid, måske kun 10-20 år. Derimod fremkom mange fund allerede fra 500-600-tallet, igennem hele vikingetiden og videre frem i middelalderen.

Genstandene fra ca. 600-970 afspejler både dagligdag og handel. Der er en del smykker fra tiden, en torshammer og sølvmønter, hele og som fragmenter. Fra tiden efter ringborgen, ca. 1050-1150, forekommer især fibler af urnestype, gudslamsfibler og fuglefibler, som alle er kristne symboler.

Fra 1200-1400 årene består en stor del af fundene af mønter, såkaldte borgerkrigsmønter og kobbersterlinge. Disse vidner om Aggersborg områdets fortsatte betydning som gennemgangsområde i forbindelse med færgeoverfart for rejsende på en af hovedruterne nord-syd.