UNESCO Verdensarv

Hvad er verdensarv?

Verdensarv er defineret som natur og/eller kulturarv af enestående universel betydning.
Ofte er der tale om bygninger, byer, naturområder eller kulturlandskaber.

At blive udpeget til verdensarv er en blåstempling af en lokalitets globale betydning og forpligter til at beskytte, bevare og udbrede kendskabet til stedet.

De fem ringborge

Ringborgene er en sammenhængende gruppe af befæstede anlæg, der blev bygget i perioden 975-980 på tværs af Jylland, Fyn og Sjælland. Hver borg var strategisk anlagt, ikke langt fra åbent vand og nær vigtige land- og søveje.

Desuden er alle borgene opført ud fra en karakteristisk, nordisk, arkitektonisk "masterplan" baseret på præcise geometriske og symmetriske former.

Tilsammen udgør fæstningerne de største monumenter, der er tilbage fra vikingetiden og understreger tilstedeværelsen af en ny, centraliseret regeringsførelse i det sydlige Skandinavien i slutningen af det tiende århundrede.

Deres koordinerede anlæggelse under Harald Blåtand/Gormssøn (regent 958-987), tillige med udbygningen af Dannevirke og opførelsen af broen over Ravning Enge, spiller en vigtig rolle i samlingen af landet og den officielle religiøse og samfundsmæssige forandring fra hedenskab til et samlet kristent rige med en stærk centralmagt i det nye, danske kongerige.

Kong Harald Blåtands fem ringborge blev den 17. september 2023 optaget på UNESCOs fornemme liste over steder med enestående værdi for hele menneskeheden. Med ringborgene er der nu 11 områder på UNESCO-listen for Danmark og Rigsfællesskabet.

Ud over ringborgene tæller listen nemlig også Roskilde Domkirke, Jellingmonumenterne, Kronborg, Stevns Klint, Vadehavet, Christiansfeld, Parforcejagtlandskaberne i Nordsjælland samt i Grønland Ilulissat, Kujataa og Aasivissuit - Nipisat.